Antidoping

Cheerleading on kuulunut Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) testattaviin lajeihin vuodesta 2005 alkaen.

Doping tarkoittaa, että urheilijoille annetaan tai he käyttävät kiellettyjä aineita (esim. lääkeaineita), jotka kuuluvat WADA:n määrittelemiin lääkeaineryhmiin. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. ADT:n keskeisiä toiminta-alueita ovat dopingtestaus, koulutustoiminta sekä kansainvälinen toiminta.

Dopingvalvonnan tarkoitus on

  • estää terveydelle vaarallisten aineiden ja menetelmien käyttö
  • estää suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö
  • turvata urheilijoiden oikeutta reiluun ja puhtaaseen kilpailuun
  • puolustaa tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta
  • kunnioittaa niin urheilun kuin lääketieteen etiikkaa

Testaus

Dopingtestejä suoritetaan kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytön toteamiseksi ja dopingrikkomukseen syyllistyneiden urheilijoiden rankaisemiseksi.

Testaus suunnataan lajin aikuisten SM-tasolle. Testit ovat yllätystestejä ja niitä voidaan tehdä kilpailuissa, harjoituksissa sekä leireillä.

Kiellettyjen aineiden lista

Suomen Antidopingtoimikunta julkaisee vuosittain ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa” -luettelon. Sen tarkoituksena on helpottaa urheilijoiden lääkeaineiden käyttöä ja antaa tähän liittyviä ohjeita. Luettelon voi hakea apteekeista tai ladata ADT:n sivuilta.

Erivapaus

Erivapaus voidaan myöntää kaikille Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluville urheilijoille. Urheilijalle voidaan myöntää erivapaus esimerkiksi, jos:

  • lääkitys tai menetelmä on urheilijan hoidon kannalta välttämätön, ja urheilijalle seuraa terveydellisiä haittoja, mikäli hän lopettaa kyseisen lääkkeen tai menetelmän käytön.
  • lääkitykselle tai menetelmälle ei ole olemassa asianmukaista vaihtoehtoista lääkitystä tai muuta hoitoa.

Erivapauden voi saada taannehtivasti, jos lääkkeen tai menelmän käyttö on ollut välttämätöntä akuutissa lääketieteellisessä hätätilanteessa.

Erivapaudet ovat määräaikaisia ja urheilija on vastuussa erivapauden uusimisesta. Erivapauden uusimiseksi on toimitettava uusi hakemuslomake.

Astmalääkitys

Hengitystiesuihkeina annosteltavat formoteroli, salbumatoli, almeteroli tai terbutaliini sekä hengitystiesuihkeina annosteltavat glukokortikosteroidit:

  • Yhdessä hoitavan lääkärin kanssa täytetään ilmoitusmenettelylomake ja lähetetään ADT:lle. Ilmoitusmenettelyssä lupa lääkkeiden käyttöön tulee voimaan heti ADT:n valvontalautakunnan saatua tiedoksi täydellisesti töytetyn ilmoitusmenettelylomakkeen. ADT tiedottaa urheilijalle kirjallisesti ilmoitusmenettelylomakkeen vastaanottamisesta.

Muut kiellettyjen lääkeaineiden listalla mainitut astamalääkkeet, esim. suihkemuotoinen fenoteroli, tablettimuotoiset glukokortikosteroidit tai salbumatoli mikstuurana tai tabletteina:

  • Erivapautta haetaan hakemuslomakkeella. Lomake täytetään yhdessä hoitavan lääkärin kanssa ja lähetetään ADT:n valvontalautakunnalle käsiteltäväksi. Urheilija saa myönnetystä erivapaudesta todistuksen ADT:n valvontalautakunnalta.