Arvot, visio ja missio

Seuran arvot

Yhteisöllisyys

Jäsenten yhteenkuuluvuus ja yhdenvertaisuus sekä sitoutuminen yhteiseen toimintaan. Haluamme, että kaikki seuran jäsenet ja toimijat tuntevat kuuluvansa yhteen suureen viikinkiperheeseen. 

Avoimuus

Seuran toiminta on avointa kaikille lähtökohdista riippumatta. Toiminnan läpinäkyvyys saavutetaan avoimella keskustelulla ja sillä, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin.

Kasvatuksellisuus

Haluamme seurana tukea harrastajiemme kasvua urheilijoina ja samalla korostaa hyvää ja puhdasta urheiluhenkeä. Lisäksi haluamme vahvistaa urheilijoiden hyviä käytöstapoja, sosiaalisia taitoja ja vastuullisuutta.

Seuran visio

WCV Cheerleaders on Vaasan alueella tunnettu ja menestyvä urheiluseura, joka takaa avoimen, laadukkaan ja turvallisen yhteisön kasvaa ja kehittyä vastuulliseksi urheilijaksi.

Seuran missio

Haluamme tuoda lajia ja toimintaamme laajasti esille Vaasassa ja sen lähialueilla sekä edistää ajatusta siitä, että kilpacheerleading on kaikkien urheilulaji.

Haluamme tarjota turvallisen ympäristön kehittyä urheilijana sekä pyrkiä kohti laadukasta ja ammattimaista seuratoimintaa.

Haluamme tarjota seuran jäsenille mahdollisuuden sekä tavoitteelliseen kilpaurheiluun että aktiiviseen harrastetoimintaan.

Strategiset valinnat 


- Cheerleading tutuksi kaikille

- Laadukas seura- ja valmennustoiminta 

- Monipuolinen kilpa- ja harrasteurheilutoiminta