Toimikunnat

Toimikuntien tarkoituksena on tuoda seuratoiminta yhä lähemmäs jäseniä sekä aktivoida jäsenet mukaan seuran kehittämiseen ja päätöksentekoon. Toimikuntien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimikunnat ottavat hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joihin heillä resurssit riittävät.

Hakuaika toimikuntiin alkaa lokakuun aikana. Lisätietoa hakua koskien tulee vuosittain syyskuun lopussa.

Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikunta koostuu vapaaehtoisista harrastajista, valmentajista, vanhemmista, seura-aktiiveista tai muista tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneista. Johtokunnan vastuujäsen toimii yhteyshenkilönä tapahtumatoimikunnan ja johtokunnan välillä sekä tuo ryhmän esitykset johtokunnan käsiteltäviksi.


Seurakehittämistoimikunta

Seurakehityksen ideointiryhmä koostuu vapaaehtoisista valmentajista ja vanhemmista sekä muista seura-aktiiveista. Johtokunnan vastuujäsen toimii yhteyshenkilönä johtokunnan ja kehittämistoimikunnan välillä sekä tuo ryhmän esitykset johtokunnan käsiteltäviksi.


Nuorisotoimikunta

Nuorten ideointiryhmä koostuu vapaaehtoisista harrastajista. Johtokunnan vastuujäsen toimii yhteyshenkilönä johtokunnan ja nuorisotoimikunnan välillä sekä tuo ryhmän esitykset johtokunnan käsiteltäviksi.