Valmennus

WCV:n valmennuksesta vastaavat vastuuvalmentajat sekä valmentajaharjoittelijat. Seurassamme toimii yhteensä noin 30 valmentajaa ja 20 valmentajaharjoittelijaa. Jokaiselle joukkueelle on nimetty oma 2-5 valmentajan valmennustiimi. Lisäksi valmentajilla on taustatukenaan valmennuskoordinaattori sekä seuran hallitus. Valmentajina on niin oman seuran kasvatteja kuin muualta muuttaneita ohjaajia.

Valmentajien osaaminen

Kaikilla valmentajillamme on vahva lajitausta cheerleadingista ja osa valmentajistamme kilpailee edelleen myös kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla.

Seuramme kouluttaa valmentajia aktiivisesti. Kaikki valmentajat kouluttautuvat ensimmäisen vuoden aikana valmentajaharjoittelun aloitettuaan seuran sisäisissä koulutuksissa ja toimivat ensin valmentajaharjoittelijoina. Kaikki valmentajat saavat lisäksi ensiapukoulutusta. Valmentajia kannustetaan kehittämään osaamistaan kouluttautumalla ja useat valmentajamme ovatkin suorittaneet Suomen Cheerleadingliiton Valmentajakoulutus tasojen 1-3 –koulutukset sekä kouluttautuneet seuran järjestämissä erikoiskoulutuksissa ja workshopeissa. 

Harjoitusten rakenne

Cheerleadingharjoitusten kesto vaihtelee iän ja taitotason mukaan. Alkeis- ja harrastejoukkueet harjoittelevat 1-2 h kerrallaan. Kilpajoukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti 2-3 h kerrallaan.

Harjoitukset aloitetaan alkuringin jälkeen alkuverryttelyllä, jossa lihasten lämmittelyn lisäksi harjoitetaan koordinaatiota ja kehon hallintaa. Harjoitusten lajitaito-osiossa kerrataan jo aiemmin opeteltuja ikä- ja taitotasolle sopivia lajitaitoja, kuten nostoja eli stuntteja, maa- ja ilma-akrobatiaa, pyramideja sekä opetellaan uusia taitoja. Taitolajille tyypillisesti cheerleadingissa jokainen uusi taito vaatii tuhansittain toistoja, joten paljon myös kerrataan samoja asioita. Harjoitukset päätetään loppurinkiin.

Kausisuunnitelma

Valmentajien tulee asettaa joukkueelle tavoitteet kaudelle, ja ne tulee ilmi kausisuunnitelmasta. Kausisuunnitelmaan löytyy valmis pohja. Kausisuunnitelma lähetetään jokaisen kauden alussa valmennuskoordinaattorille, joka tarkistaa ne, ja esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä eri kausisuunnitelman alueista, sekä huomauttaa, jos kausisuunnitelmaa tulisi vielä miettiä tai muokata. Kausisuunnitelman onnistumisesta lähetetään kauden lopussa myös kommentit valmennuskoordinaattorille. Se on valmentajille oiva tilaisuus miettiä, miten voi kehittää toimintaansa seuraavalle kaudelle.