Toimikunnat

Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikunta koostuu vapaaehtoisista harrastajista, valmentajista, vanhemmista, seura-aktiiveista tai muista tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneista.

Tapahtumatoimikunnan tehtävänä on suunnitella, ideoida ja organisoida jaoston vuosittaiset tapahtumat, kuten kevät- ja talvinäytökset, seurapiknikin ym. jaoston järjestämät yleisötapahtumat. Lisäksi TaTo:lla on vapaat kädet ideoida ja toteuttaa uusia tapahtumia.

Hallituksen vastuujäsen toimii yhteyshenkilönä tapahtumatoimikunnan ja hallituksen välillä, sekä tuo ryhmän esitykset hallituksen käsiteltäviksi.


Seurakehittämistoimikunta

Seurakehityksen ideointiryhmä koostuu vapaaehtoisista valmentajista ja vanhemmista sekä muista seura-aktiiveista.

Seurakehittämistoimikunnan tehtävänä on suunnitella, ideoida ja toteuttaa seuran kehittymiseen liittyviä asioita, kuten palautekyselyt, varainkeruutoiminnan kehittäminen, seurarakenteiden ja yhteisöllisyyden kehittäminen, seuran arvojen ja visioiden toteutuminen käytännössä. 

Hallituksen vastuujäsen toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja kehittämistoimikunnan välillä, sekä tuo ryhmän esitykset hallituksen käsiteltäviksi.


Nuorisotoimikunta

Nuorten ideointiryhmä koostuu vapaaehtoisista harrastajista. Nuorisotoimikunta toimii nuorten vaikuttamisen väylänä seurassa.

Nuorisotoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja ideoida seuran visuaaliseen kehittämiseen ja imagoon liittyviä asioita, kuten seuran myyntituotteiden design/ideointi, tapahtumien puoleensavetävyys, jäsenrekrytointi ym. TaTo myös ideoi uusia, innovatiivisia ja nuorekkaita toimintatapoja seuran eri toiminnoille.

Hallituksen vastuujäsen toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja nuorisotoimikunnan välillä, sekä tuo ryhmän esitykset hallituksen käsiteltäviksi.