Hallitus

Hallituksen tehtävänä on valvoa ja ohjata koko seuran toimintaa, taloutta, strategiaa ja kehittymistä.

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään 4 kertaa + vuosikokoukset.

Hallitus koostuu yhdistyssääntöjen mukaisesti määrätystä määrästä varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lisäksi hallitus valvoo toimikuntien sekä seuratoimijoiden työskentelyä, sekä toimii päätoimisten työntekijöiden esimiehenä.